Kinderen


In de osteopathiepraktijk komen kinderen met uiteenlopende klachten; klachten aan het bewegingsapparaat, zoals nek- en rugklachten; klachten van het orgaansysteem, zoals buikpijn, obstipatie, luchtwegproblematiek en bedplassen. Ook zien we kinderen die last hebben van vermoeidheid, groeipijnen of gedragsproblematiek (ADHD, agressief gedrag).

Tenslotte zien we kinderen met leerproblematiek (zoals lezen en rekenen) of motorische ontwikkelingsproblematiek (veelvuldig struikelen, onhandige motoriek). Bij deze groep zien we vaak problemen aan de schedel, die eventueel nog terug te voeren zijn op een gecompliceerde geboorte.

Hierdoor kan bewegingsverlies van bepaalde schedelnaden zijn opgetreden. Het gevolg kan zijn dat het hersengebied wat aan de binnenzijde ervan gelegen is, niet goed tot uitdrukking, tot ontwikkeling kan komen. Afhankelijk van de functie van deze hersengebieden (taalgebied, rekengebied, motoriek) kan dit leiden tot respectievelijk problemen met taalontwikkeling, rekenen of de motoriek. Door de schedelnaden te bevrijden, wordt deze ontwikkeling weer mogelijk gemaakt.

Ook bij het kind vindt het onderzoek plaats vanuit een totale benadering, gericht op de oorzaak van de klacht. De behandeling bestaat uit manuele handgrepen om het bewegingsverlies van de gevonden structuren (wervels, organen, schedelnaden) weer te herstellen. Eventueel kunnen ook voedingsadviezen gegeven worden.