Werkwijze


Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing van een (huis)arts nodig. Voorafgaand aan het eerste consult wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen. Dit wordt met u doorgenomen tijdens het 1e consult. Daarna vindt er een algeheel onderzoek plaats en wordt alvast gestart met de behandeling.

Aan het einde van de behandeling wordt uitgelegd wat de gevonden problematiek is en indien nodig leef- en voedingsadviezen meegegeven. Na de behandeling wordt u geadviseerd veel water te drinken (1,5 liter voor volwassenen, om de afvalstoffen te verwijderen) en de eerste 24 uur niet of slechts matig te sporten.

Het vervolgconsult zal, bij volwassenen, 3 weken daarna plaatsvinden. Baby’s en kinderen kunnen sneller worden behandeld. De duur van een consult varieert van 3 kwartier tot een uur.