Kosten en vergoeding


Osteopathie is opgenomen in het aanvullende pakket van de meeste zorgverzekeringen en valt daarmee buiten uw eigen risico. Afhankelijk van uw pakket kunnen de kosten geheel of gedeeltelijk worden gedeclareerd.

Het tarief in de praktijken Breda/Princenhage en Hoeven bedraagt per 1 januari 2024 90 euro per consult. De betaling kan per pin worden voldaan. Middels de bijbehorende factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. De afspraak is tot 24 uur voorafgaand aan het consult kosteloos te annuleren.

Op de website van ‘zorgwijzer’ vindt u informatie over vergoedingen in 2024: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie. De praktijk van Osteopathie Lambregts is aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).