Volwassenen


Zoals u kunt zien onder het kopje ‘indicaties’ is de lijst, waarvoor volwassenen kunnen worden behandeld, vrij uitgebreid. Uitgangspunt hierbij is dat de osteopathie zich niet beperkt tot een deel van het lichaam, maar het lichaam als één geheel beschouwt. Omdat het een totaal functionerend organisme is, heeft alles zijn weerslag op de rest van het lichaam.

Op mechanisch gebied zijn er de talrijke anatomische verbindingen tussen de wervelkolom en de organen, de anatomische verbindingen tussen de wervelkolom en de schedel en de verbindingen tussen de organen en de schedel. Daardoor kan een rugklacht uiteindelijk zijn oorzaak hebben in bijvoorbeeld een blaasprobleem of kan obstipatie bijvoorbeeld een relatie hebben met een lokaal verminderde malliabiliteit van de schedel.

Het lichaam kent echter ook een fysiologische, neurologische en embryologische eenheid en bovendien is er ook nog een eenheid tussen lichaam en geest. Zo maken verschillende organen/klieren hormonen aan. Indien deze een verminderde mobiliteit hebben, kan de productie van hormonen worden beïnvloed. Op die manier kan bewegingsverlies van een bepaald orgaan/klier leiden tot stress, depressie of angst.

Het lichaam onthoudt alles wat het meemaakt. Klachten waar mensen zogenaamd ‘overheen waren gegroeid’, worden bij onderzoek teruggevonden in het lichaam in de vorm van bewegingsblokkades.

Als er teveel bewegingsverlies is in het lichaam en als het lichaam het dus niet meer kan compenseren, ontstaan er klachten. Vaak spelen deze oude blokkades hierin een rol. De klacht van nu is dan als het ware de optelsom van vroeger.

In feite is daarmee de klacht van nu ‘het topje van de ijsberg’ waarmee iemand binnenkomt. Vanuit de osteopathie gaan we ‘de ijsberg’ die eronder zit, onderzoeken en (gedeeltelijk) behandelen.